Undervisning/Indlæg 

Byggerier bliver til ved hjælp af mange forskellige aktører (Rådgivere, Entreprenører, Håndværkere og Leverandører) og alle er indbyrdes afhængige af hinanden og af det grundlag, der ligger for opgaven.

 

Det er ofte i disse samarbejdsrelationer og grænseflader udfordringer opstår, HVIS der opstår nogle. 

 

Forventninger om tid, økonomi, kvalitet, mængder, ansvar, konkurrence, traditioner, viden, myndigheder og nu ikke mindst certificeringsordningen inden for både BRAND & KONSTRUKTIONER stiller store krav til alle aktørerne. 

 

Der er ikke ret mange byggerier, der kører snorlige uden udfordringer - det er nok heller ikke forventeligt eller realistisk. 

 

Men jo mere man ved om grænsefladerne og processerne fra ansøgning om byggetilladelse til færdigmelding og dermed ibrugtagningstilladelse  - jo hurtigere, billigere, nemmere og sikrere kommer man til målet sammen. 

 

Jeg kommer gerne ud til både jeres interne virksomhedskurser eller seminarer, hvor I selv kan samle de relevante medarbejdere og/eller I kan invitere jeres kunder og samarbejdsrelationer. Kurserne kan tilpasses jeres ønsker og behov og kan vare fra 2 - 6 timer alt efter emne, deltagere og spørge- og debatlyst. 

Indlæg kan fx. være omkring: 

  • BR18 og Certificeringsordningen vedr. Brand & Konstruktioner.

  • Indholdet i den statiske A- og B dokumentation for både projektering og udførelse.

  • Uafhængig Kontrol af projektering og / eller udførelse


  • Dokumentation af kontrol af udførelsen for KK2-KK4 sager f. DS1140 


  • Dimensioneringsforudsætninger og grænseflader i halbyggerier.