Bygherrerådgiver

Nybyggeri eller en større til- eller ombygning er en stor og spændende opgave, som normalt får stor betydning - både økonomisk, æstetisk og funktionsmæssigt - de næste mange mange år. 


Det er derfor vigtigt, at man træffer sine valg på et velovervejet og oplyst grundlag og sikrer, at man også får den kvalitet man har bestilt og betaler for. 


Byggeri indbefatter mange kompetancer, som fx. arkitektoniske, konstruktive, tekniske, økonomiske og juridiske m.fl.


Byggeri indbefatter også mange ressourcer - både i form af tid og penge.


Om det er drømmevillaen, sommerhuset, institutionen, den nye erhvervsdomicil, en industri- eller lagerbygning e.l. så er byggeprocessen reelt set altid bygget op om 5 faser, selvom de oftest flyder lidt sammen: 


1. Skitse og designfasen

2. Myndighedsfasen

3. Projekteringsfasen

4. Tilbuds-/ Udbudsfasen 

5. Byggefasen. 


Nogle indleder med at spørge en entreprenør eller håndværker om prisen på opgaven - andre får udarbejdet et projekt der definerer ønsker og krav, som derefter bruges som udbudsmateriale. 

 

Uanset så kan det være svært at gennemskue både proces og tilbud. Er alt som det skal være, er det hele med eller hvad er evt. ikke med? Er vilkår og betingelser for byggeriet rimelige osv. osv. 


Ligeledes kan det være svært at gennemskue selve byggeriet, mens det pågår. Bliver det som det skal og hvad kan man forvente, stemmer faktura med udført arbejde osv. osv. 


Det kan derfor være både trygt og en god investering, at have en uvildig sparringspartner og  tillidsperson med på rejsen - din bygherrerådgiver. 


Jeg tilbyder at hjælpe jer med følgende ydelser:

 • Være jeres sparringspartner og tillidsperson gennem hele forløbet. 


 • Vurdering af evt. skitseforslag og bygbarhed. 


 • Gennemgang af tilbud og kapitalisering af forskelle, evt. manglende vilkår, ydelser osv. 

 • Gennemgang af kontraktgrundlag, så begge parter er oplyst, forberedt på og enige om processen og vilkårene, før rådgivningen og/eller byggeriet starter op. 

 • Hjælpe med at sikre at myndighedsbehandlingen håndteres hvor og når den skal. 


 • Deltage som jeres rådgiver i projekteringsmøder, hvor mange detaljerede valg, løsninger og vilkår drøftes.


 • Hjælpe med bygherreleverancer og evt. udbud / tilbudsindhentning  af disse.


 • Hjælpe med økonomistyringen og holde overblikket over de løbende og samlede udgifter, herunder godkendelse af betalinger.


 • Føre bygherretilsyn og kontrollere, at det der bygges, svarer til forventningerne og det aftalte. 

 • Deltage som jeres rådgiver ved byggemøder. 


 • Deltage som jeres rådgiver ved afleveringsforretningen og sikre der bliver ført protokollatet herfra.