Konstruktionsingeniør

Når man arbejder med bærende konstruktioner - hvad enten det drejer sig om en stor ny industribygning, en lagerhal, en ny villa eller fjernelse af et stykke bærende eller stabiliserende væg i en eksisterende bygning - så skal der foreligge en statisk dokumentation, der foreskriver grundlaget, projektet og selve de statiske beregninger.

 

Statiske beregninger skal leve op til den gældende lovgivning, så sikkerheden er i orden. Det er vigtigt for både bygherre, bygningsejer, långiver og forsikringsselskab. 

Det er også vigtigt for den udførende entreprenør eller håndværkeren der står for opgaven med både udførelse og indkøb hos sine leverandører. 

 

Da vi fik det nye Bygningsreglement BR18 og særligt da Certificeringsordningen trådte endeligt i kraft den 1. januar 2020 blev krav og forventninger til den statiske dokumentation med et trylleslag entydigt jf. SBi-anvisning 271 og forventet alment anvendt i branchen af myndigheder og certificeringsorganer. 

 

Det giver stadig mange “grå hår” i branchen – både hos rådgivere, leverandører og udførende, men flere og flere er ved at finde vejen i dokumentationen, selvom den er omfattende. Den statiske dokumentation rummer følgende dokumenter afhængigt af byggeriets størrelse og anvendelse og dermed konstruktionsklasse (KK1-KK4) og med en række underdokumenter for Bygværk, Konstruktionsafsnit og Arbejder: 

 KK1

KK2-4

 A1 Konstruktionsgrundlag                

A1 Konstruktionsgrundlag                

 A2 Statiske beregninger                    

A2 Statiske beregninger

 A3 Konstruktionstegninger

A3 Konstruktionstegninger

 A4 Konstruktionsændringer

A4 Konstruktionsændringer 


A5 Konstruktion som udført 


 B1 Projektgrundlag

B1 Projektgrundlag

B2.1 Statisk kontrolplan, Projektering (P)

B2.2 Statisk kontrolplan, Udførelse (U)


B3.1 Statisk kontrolrapport, Projektering (P)


B3.2 Statisk kontrolrapport, Udførelse (U)

Jeg tilbyder at hjælpe jer med følgende ydelser:

  • Udarbejdelse af hele eller dele af den statiske dokumentation.

  • Være Bygværksprojekterende, dvs. udarbejde konstruktions- og projektgrundlaget, herunder de statiske beregninger for bygværk, med lastnedføing, stabilitet og samlinger i grænseflader og koordinere øvrige aktører og leverandørers statiske dokumentation til byggeriet.


  • Udarbejde Statiske Beregninger for Konstruktionsafsnit  - fx. fundamenter og andet pladsstøbt beton, bjælker, søjler, åse, bjælkelag mv. 

  • Være Certificeret Statiker i byggesager der kan indplaceres i Konstruktionsklasse 2 (KK2) og udstede START- erklæring for byggetilladelse og SLUT - erklæring for færdigmelding og dermed ibrugtagningstilladelse. 


  • Hjælp til udarbejdelse af B2.2.2 Statisk Kontrolplan, Udførelse, Arbejde jf. DS1140 for håndværkere og entreprenører. 


  • Udføre uafhængig kontrol af projektering fra fx. leverandører og andre rådgivere, og dermed hjælpe med B3.1.Statisk Kontrolrapport, Projektering - det kan være for både Bygværk og/eller Konstruktionsafsnit. 

  • Udføre uafhængig kontrol af udførelse, fx. af Jord-/Beton, Murer, Tømrer, Stålarbejder osv., og dermed hjælpe med B3.2 Statisk Kontrolrapport, Udførelse - jf.  DS1140 og SBi-anvisning 271.